Bảng Thủy Triều 2019

Bảng Thủy Triều 2019

Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam

Trung Tâm Hải Văn

               Bảng thủy triều gồm 03 tập với 18 cảng chính và trên 100 cảng phụ, cung cấp kết quả dự tính giờ và độ cao nước lớn, nước ròng; Độ cao mực nước thủy triều từng giò tại các cảng chính và các bảng hiệu chỉnh để suy ra các đặc trưng thủy triều tại các cảng phụ. Các kết quả trong “Bảng thủy triều” được quy về Hệ quy chiếu Hải đồ, nghĩa là trên số ” 0 độ sâu” hay còn gọi là số “0 hải đồ”

Tập I: Hòn Dấu, Hồng Gai, Cửa Ông, Cửa Hội, Cửa Gianh, Cửa Việt
Tập II: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, Định An, Hà Tiên, Trường Sa
Tập III: Hồng Kông, Kompong som, Singapore, Băng cốc

                Việc dự tính thủy triều được thực hiện trên máy tính điện tử bằng phương pháp và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
                "Bảng Thủy Triều 2019" do Trung Tâm Hải Văn biên soạn và Nhà xuất bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ xuất bản.

Share