Các thay đổi trong STCW 2010

Vào tháng 6 năm 2010, tại Hội nghị Manila, các sửa đổi đối với STCW đã được thông qua. Mục đích là để cập nhật Bộ luật STCW và đề cập đến những điểm yếu được phát hiện trong quá trình chuẩn hóa các tác nghiệp. Những lo ngại này bao gồm tại nạn và thương vong, thay đổi về tính chất vùng của nguồn cung ứng nhân lực, sự không đồng nhất về đào tạo, những nghi ngờ về tính trung thực của bằng cấp và việc thực hiện tiêu chuẩn về đào tạo của các quốc gia ký công ước. Các thay đổi này giúp Bộ luật có tính pháp lý cao hơn thông qua các phương thức thực thi và kiểm soát mạnh mẽ hơn.

ECDIS đã được đưa vào trong các phần sửa đổi 2010 của STCW, cả trong Phần A và các Hướng dẫn trong Phần B. Dưới đây là những thay đổi chính.

Bảng A-II/1 của STCW - Hàng hải ở mức khai thác, yêu cầu kiểm chứng năng lực thông qua kiểm tra và đánh giá bằng chứng trên thiết bị mô phỏng được phê duyệt và /hoặc kinh nghiệm trên tàu thực tập được duyệt. Các quy định chi tiết:

 • Kiến thức về khả năng và hạn chế trong vận hành của ECDIS;
 • Thành thạo việc vận hành, hiểu và phân tích các thông tin do ECDIS cung cấp.

Bảng A-II/2 của STCW - Hàng hải ở mức quản lý, yêu cầu kiểm chứng năng lực thông qua kiểm tra và đánh giá bằng chứng trên thiết bị mô phỏng được phê duyệt, thời gian thực tập được duyệt trên tàu hoặc kinh nghiệm trên tàu thực tập được duyệt. Các quy định chi tiết:

 • Quản lý các quy trình vận hành, tệp file và dữ liệu hệ thống;
 • Sử dụng chức năng trình diễn lại để soát xét hành trình, lập kế hoạch hành trình và soát xét việc vận hành của hệ thống.

Training-Initiative-Bridge-Simulator

(Hình ảnh: http:\\www.admiralty.co.uk)

STCW B-I chỉ rõ công tác đào tạo và đánh giá việc vận hành ECDIS. Mục này đưa ra hướng dẫn về sử dụng thiết bị mô phỏng và yêu cầu về đáp ứng chỉ tiêu vận hành của thiết bị theo STCW A-I/12. Các hướng dẫn chung được đưa ra đối với các nội dung:

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo ECDIS
 • Lý thuyết và thực hành
 • Thực hành mô phỏng
 • Nguyên tắc về các hệ thống ECDIS và các đặc tính về hiển thị của các hệ thống
 • Nguy cơ về việc quá lệ thuộc vào ECDIS
 • Phát hiện việc hiểu sai các thông tin
 • Các yêu tố ảnh hưởng đến hoạt động và độ chính xác của hệ thống
 • Cài đặt và duy trì chế độ hiển thị
 • Sử dụng hải đồ điện tử
 • Lập kế hoạch tuyến đường
 • Giám sát tuyến đường
 • Xử lý báo động
 • Hiệu chỉnh bằng tay vị trí tàu và các thông số giám sát hành trình tàu
 • Ghi lại dữ liệu trong Nhật ký tàu
 • Cập nhật hải đồ
 • Sử dụng ECDIS khi kết nối với radar/ARPA
 • Sử dụng ECDIS khi kết nối với AIS
 • Các ảnh báo, lợi ích và những hạn chế
 • Kiểm tra vận hành của hệ thống
 • Họp rút kinh nghiệm sau buổi huấn luyện.

Hướng dẫn về đào tạo ECDIS của IMO

Việc phát triển một hệ thống dẫn đường phức tạp như ECDIS để thay thế việc sử dụng hải đồ giấy đã có lịch sử cả trăm năm yêu cầu phải có một hệ thống năng động. Tuy nhiên tất cả phải cần tiêu chuẩn hóa, mặc dù hệ thống trên đã đạt đến độ tinh vi nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào tác nghiệp. Một hệ thống và tiêu chuẩn vận hành đã được xây dựng trong một khoảng thời gian dài hàng chục năm, tuy nhiên khi đưa vào vận hành lại đòi hỏi hệ thống phải được thực hiện trên toàn bộ đội tàu thế giới trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Với một công nghệ, kỹ năng hay hệ thống mới, thì thị trường luôn có nhu cầu kiến thức về nó mà lại luôn thiếu hụt những người thực sự có kinh nghiệm để có thể đáp ứng nhu cầu này. Những kỹ năng tốt cần nhiều thời gian để xây dựng và làm thành tiêu chuẩn để mọi người đều có thể ứng dụng. Tuy nhiên, đối với việc đào tạo và sử dụng ECDIS, thì IMO đã đưa ra nhiều thông tư về nội dung này.

Các tài liệu của IMO về ECDIS:

 • IMO_SN_Circ_207_Difference between RCDS and ECDIS (07 Jan 1999)
 • IMO_SN_Circ_213_Datums (31 May 2000)
 • IMO_STCW_Circ_10_Guidance on ECDIS Training using Simulators (11 Jun 2001)
 • IMO_SN_Circ_255_Additional Datum Guidance (24 Jul 2006)
 • IMO_SN_Circ_266_Rev 1_Maintenance of ECDIS (07 Dec 2010)
 • IMO_SN_Circ_276_Transition from Paper to ECDIS (10 Dec 2008)
 • IMO_MSC_Circ_1389_Procedures for Updating Shipborne Navigation (07 Dec 2010)
 • IMO_MSC_Circ_1391_Operating Anomalies Identified within ECDIS (07 Dec 2010)

Tất cả những người sử dụng ECDIS được khuyến cáo nghiên cứu các văn bản này.

MJSEP12NavComms-Admiralty

(Hình ảnh: http:\\www.maritimejournal.com)

Khóa đào tạo ECDIS mẫu 1.27 của IMO

Chương trình đào tạo ECDIS hiện hành dựa trên Chương trình đào tạo ECDIS mẫu 1.27 của IMO, được xuất bản năm 2000. Các cơ sở đào tạo thực hiện việc đào tạo theo chương trình cũ này, nếu không cập nhật để phản ánh sự phát triển và cải tiến về kiến thức trong những năm qua, sẽ không phản ánh được những tác nghiệp hiện hành.

Có những giảng viên chưa từng sử dụng ECDIS để hành hải trên biển sẽ chỉ cung cấp các khóa học lý thuyết chứ không bổ sung được những ứng dụng hay kinh nghiệm thực tế. Vì thế, Chính quyền tàu treo cờ, người khai thác tàu, thanh tra viên, đánh giá viên và thuyền viên cần hiểu rằng các khóa đào tạo ECDIS có thể được tuyên bố là tuân thủ chương trình mẫu 1.27, nhưng nó không phản ánh đúng những tác nghiệp hàng hải trong thực tế khai thác và ứng dụng ECDIS.

Trong thực tế, chúng ta bổ sung kiến thức thông qua thử nghiệm trong ngành hàng hải cũng như trong các ngành công nghiệp khác. Những rủi ro tiềm ẩn khi ứng dụng các hệ thống hay các quá trình mới, cụ thể như việc ứng dụng ECDIS, có thể được giảm thiểu nếu việc đào tạo được thực hiện trong quá trình làm việc trên biển. Tuy nhiên, nếu điều kiện không cho phép, thì chất lượng đào tạo ECDIS ban đầu tại cơ sở đào tạo lại càng trở nên quan trọng để tăng cường an toàn khi thực hiện các quy trình hàng hải điện tử.

IMO đang trong quá trình rà soát lại Chương trình đào tạo ECDIS mẫu và nó sẽ bao gồm các yêu cầu được đề ra trong bổ sung sửa đổi 2010 của STCW.

Cả Phần A và Phần B của STCW, đề cập đến việc đào tạo và đánh giá việc sử dụng ECDIS, luôn bao gồm hướng dẫn chi tiết về khi nào và cách thức thực hiện đào tạo ECDIS. Các phần này quy định rõ yêu cầu về đào tạo ECDIS cho tất cả các thuyền viên trên tàu có lắp đặt  ECDIS, mặc dù con tàu đó có được yêu cầu lắp đặt ECDIS hay không.

Hướng dẫn của Chính quyền tàu treo cờ

Chúng ta cần chờ xem các Chính quyền tàu treo cờ sẽ đưa ra các hướng dẫn như thế nào để phản ánh các yêu cầu đã được bổ sung sửa đổi của STCW 2010 nêu trong Bảng A-II/1 – A-II/3. Tuy nhiên, các chính quyền đều đồng thuận về các yêu cầu đào tạo cho thuyền viên trên các tàu có lắp đặt và sử dụng ECDIS làm phương tiện hàng hải chính như sau:

 • Đào tạo chung về ECDIS đáp ứng STCW – tuân thủ với Chương trình đào tạo ECDIS 1.27 của IMO đã được Chính quyền tàu treo cờ phê duyệt.
 • Đào tạo đặc biệt theo đúng chủng loại thiết bị ECDIS lắp trên tàu để đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật ISM.

Kết luận

Còn rất nhiều vấn đề về đạo tạo chưa đề cập hết trong bài này. Ngoài ra còn có nhiều hạn chế về thiết bị cũng như dữ liệu. Chúng ta cần lưu ý một điều quan trọng là thuật ngữ ECDIS được đưa ra năm 1985, tiêu chuẩn vận hành được ban hành năm 1995 và ECDIS được chấp thuận đưa vào SOLAS để có thể thay thế hải đồ giấy vào năm 2002. Vì thế, ngành hàng hải thực ra mới chỉ ở ngưỡng cửa của việc chuyển đổi sang thời đại kỹ thuật số.

Một thực tế cơ bản là trách nhiệm của sỹ quan trực ca (OOW) – người khai thác ECDIS phải biết được mình đang làm gì với thiết bị.

jan-901m product

(Hình ảnh: http:\\www.jrcamerica.com)

Để làm phức tạp thêm các vấn đề về đào tạo, hiện có đến 32 nhà sản xuất ‘ECDIS’. Họ bao gồm: Adveto, Consilium, Dalian LandSea, Danelec Marine, DMU China, e-MLX, Furuno, GEM, Headway Marine Technology, Imtech, JRC, Kelvin Hughes, Kongsberg Maritime, L-3 Navigation, Maris, Navico, Navmarine, Northrop Grumman Sperry Marine, Offshore Systems Ltd (OSI), PC Maritime, Raytheon Anschütz, Rutter Technologies, SAM Electronics, Samsung, Sea Information Systems, Simrad, Sodena, Telko AS, Tokyo Keiki, Totem plus, Trancomm Technologies and Transas.

Với rất nhiều hệ thống như vậy, và khả năng sẽ còn nhiều hệ thống khác nữa trong tương lai, việc sử dụng thống nhất một hệ thống trong toàn bộ đội tàu sẽ đem lại nhiều lợi ích, vì nó sẽ giảm nhẹ gánh nặng quản lý liên quan đến vấn đề đào tạo, kiểm tra và sử dụng trên tàu. Tuy nhiên, công ty cần đảm bảo hệ thống phù hợp với nhu cầu sử dụng và được nhà sản xuất hỗ trợ đầy đủ, nếu không sự lựa chọn đó lại là bất lợi. Điều cần quan tâm chính hiểu biết của các sỹ quan khi sử dụng những hệ thống này!!!

Đào tạo mới chỉ là sự bắt đầu của toàn bộ quá trình. Đó không chỉ đơn giản là hiểu được ECDIS nghĩa là gì; việc xây dựng và cải tiến công tác quản lý an toàn đối với một thiết bị hàng hải tối quan trọng là sự sống còn, vì thế việc đào tạo ECDIS ban đầu và liên tục sau này một cách thích hợp không thể bị xem nhẹ. Kể cả khi ECDIS đã được lắp đặt và vận hành, cần xem xét khi khai thác hệ thống để hàng hải toàn cầu, làm thế nào để hàng hải ở các khu vực không rõ được chuẩn hải đồ (datum), việc ứng dụng các kỹ thuật hàng hải tương đối, cách sử dụng và kiểm tra chéo tất cả các nguồn dữ liệu, bao gồm cả việc luận giải và sử dụng các cảm biến - RADARs, AIS, LOG, ECHO sounders, GYRO’s, hiển thị lên phía trên hải đồ các thông tin bổ sung như thời tiết, băng, thủy triều, v.v…- nối tất cả các dữ liệu này trong hệ thống buồng lái tích hợp, hệ thống quản lý năng lượng, lái tự động và kiểm soát hành trình tự động, sau đó đánh giá sự tác động của toàn bộ các hệ thống này đối với nhóm nhân lực buồng lái thiếu hụt.

Mặc dù tàu được yêu cầu lắp ECDIS, điều này không có nghĩa là họ sẽ phải loại bỏ hoàn toàn hải đồ giấy và hàng hải với ECDIS thay thế cho hải đồ giấy. Tàu vẫn có thể sử dụng hải đồ giấy làm phương tiện hàng hải ‘chính’ và sử dụng ECDIS làm phương tiện hàng hải hỗ trợ. Tuy nhiên, thiết bị ECDIS vẫn phải được duy trì và sử dụng theo đúng các tiêu chuẩn vận hành. Quyết định cuối cùng về việc thay thế hải đồ giấy bằng ECDIS sẽ tùy thuộc vào chủ tàu.