chartco-passagemanager-gets-thumbs-up

Hơn 200 khách hàng sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu ChartCo PassageManager đã tham gia cuộc khảo sát qua mạng nhằm mục đích đánh giá phản hồi của khách hàng về phần mềm PassageManager và Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật.

Cuộc khảo sát được xây dựng để đưa ra Net Promoter Score (NPS) là điểm số để đánh giá sự trung thành giữa nhà cung cấp và khách hàng. Nếu NPS là số dương sẽ phản ánh sản phẩm hay dịch vụ tốt và điểm số trên + 50 là tuyệt vời.

Những người tham gia cuộc khảo sát này bao gồm các Thuyền trưởng và sỹ quan đang sử dụng PassageManager hàng ngày trên biển để nhận các dữ liệu cập nhật về thời tiết, tu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải giấy và điện tử, cảnh báo hàng hải và các thông tin an toàn quan trọng để đảm bảo việc tuân thủ được thực hiện tự động và lập các tuyến hàng hải an toàn.

Kết quả khảo sát là rất tích cực và cho thấy phần mềm PassageManager nhận được điểm số Net Promoter Score chung cuộc là 49 và Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật của ChartCo đạt điểm số rất cao là 55. Điểm số này chứng tỏ sự hài lòng của khách hàng với PassageManager cũng như đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.

Cuộc khảo sát có 13 câu hỏi yêu cầu người được hỏi chọn điểm số từ 1-10, kết quả:

86% người được hỏi chọn điểm số từ 8-10 cho câu hỏi ‘Đánh giá chung của bạn về phần mềm ChartCo PassageManager software?'

85% người được hỏi chọn điểm số từ 8-10 cho câu hỏi 'Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi đã giúp các bạn như thế nào?'

87% người được hỏi chọn điểm số từ 8-10 cho câu hỏi 'Mức độ hài lòng chung của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của ChartCo?'

Phản hồi từ cuộc khảo sát sẽ là động lực để đưa ra những cải tiến về các phần mềm và dịch vụ của ChartCo. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng ChartCo đã nâng cao sự hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng cách san sẻ khoảng thời gian 24 giờ giữa các nhân viên làm việc tại London và Singapore.

(Theo ChartCo)