Hải đồ và Ấn phẩm hàng hải

Công ty CP Hàng hải và Phát triển Phi Mã là đại lý của ChartCo tại Việt Nam về hải đồ và ấn phẩm hàng hải dạng giấy và điện tử. Chúng tôi là đại lý độc quyền toàn Việt Nam phân phối hải đồ Việt Nam (VNCHART) sản xuất bởi Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

  • Hải đồ giấy (BA, JP, AUS, VN)
  • Hải đồ điện tử (AVCS, C-MAP, PRIMAR)
  • Ấn phẩm hàng hải
  • Ấn phẩm hàng hải điện tử (AENP, ATT, ADLL, ADRS)

Download:

Danh mục Hải đồ và Ấn phẩm cập nhật hàng tuần

Danh mục Hải đồ Việt Nam 2018

Danh mục code IMO Symbol & Poster 2018

Chartco OneOcean Brochure

Chartco Regs4ship Brochure